FORSIDE

Holsted Ungdoms- og Gymnastik Forening

Corona nyt

Generelt er der ingen restriktioner for idrætsforeninger, og DGI og DIF opfordrer idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter.

Foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte. Alle idrætsforeninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Vi opfordrer til at:

· Alle der deltager i en aktivitet i HUGF skal være tilmeldt via Conventus senest mandag den 6.december

Det er nødvendigt, at alle er tilmeldt aktiviteterne via Conventus, så vi ved evt. smitte kan opspore deltagerne.

 

· Klæd om hjemmefra I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

· Bed forældrene aflevere deres børn udendørs Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for salen.

· Hold afstand. Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Corona

OK

HUGF har netop modtaget 7.411 kr. fra OK som resultat af alle jer, der har tilknyttet jeres benzinkort til støtte for HUGF. OK har i denne svære tid for mange klubber valgt at give os 30% ekstra i sponsorstøtte på vores afregning.

Tusind tak for støtten til jer alle sammen