Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i HUGF

Formand 
Marisa Holm Schwartz:
5160 1549/ marisabass@hotmail.com

Næstformand
Repræsentant for: Indoor Cycling
Karina Schack Knudsen:
2992 1034/ schackknudsen@gmail.com

Repræsentant for: Esport 
Kristoffer Majland:
2857 1446

Repræsentant for: Jump og Yoga samt webmaster
Marie Simonsen:
2120 6939

Repræsentant for: Badminton og Idræt om dagen
Kirsten Petermann:
2194 1614

Repræsentant for: Gymnastik og webmaster
Pia Korntved:
3172 1331

Repræsentant for: Parasport, sekretær og webmaster
Signe Anneberg Sørensen:
5338 8865

 

Suppleanter:
1. suppleant:
Carsten Bloch-Nielsen

2. suppleant:
Vacant

Gymnastikudvalget består af:

Formand
Pia Korntved:
3172 1331

Næstformand
Marisa Holm Schwartz:
5160 1549/ marisabass@hotmail.com

Karina Schack Knudsen:
2992 1034

Webmaster:
May Bording
Marie Simonsen
Signe Anneberg

Frivillighedskoordinatorer:
Karen Marie Andersen
Janni Broe Jensen
Mette Svensson