FRIVILLIGE

Frivillige

Det får du som frivillig

Vi gør meget for vores frivillige og værner meget om dem. Uden jer, er der ingen forening, så vi sætter stor pris på jer og på den tid I bruger i jeres frivillige arbejde.

Vi arrangerer 1-2 arrangementer pr. sæson for alle frivillige, hvor det er vigtigt at vi lærer hinanden at kende, ved hvem hinanden er og kan sparre med hinanden når vi har brug for det. Vi spiller, hygger og spiser sammen.

Trænertøj - vi får en træner T-shirt pr. år med foreningens navn på og eventuelle sponsorer.

Vi tilbyder alle vores frivillige relevante kurser for at klæde trænerne ordentligt på til træningen.

Vi tilbyder gratis vejledning igennem DGI, hvor du har mulighed for at få professionel sparring af en DGI konsulent.

Vi har oprettet en Facebook gruppe til vores trænere, hvor der også er mulighed for sparring, råd og vejledning.

Vi har lavet en folder til nye trænere, som gives på et informationsmøde inden start sammen med en masse praktisk info.

Forventninger til dig

Vi har forventninger til dig som frivillig.

Vi forventer at du møder velforberedt op til hver time.

Vi forventer at du møder op 10-15 min før start og forbereder fx redskaber, således at når timen starter, så er du klar til at gå igang.

Det er vigtigt at du overholder træningstiden i begge ender. En træningstime varer 55 min og hallen skal således være ryddet, så næste hold kan benytte hallen.

Bliver du ramt at sygdom, bedes dette meddelt øvrige trænere eller én fra bestyrelsen, så vi kan nå at finde andre trænere eller få aflyst timen.

Har du meldt dig til en sæson, forventer vi at du møder op hver gang til træningen. Vi regner med dig og kan ikke klare dette uden din hjælp.

Trænere

Sæson 2020/2021

Kunne du godt tænke dig at blive træner/hjælpetræner, så kontakt én af trænerne eller Pia Korntved, som er formand for gymnastikudvalget.

Vi kan altid bruge ny frisk energi.

Er der ønsker til at oprette/træne andre hold end de eksisterende hold, så kom endelig med dem. Gode idéer modtages gerne.

 

Kursus

Instruktør

Som instruktør i HUGF, tilbyder vi at du kan få en "Instruktøruddannelse for voksne". Aldersgrænsen for dette kursus er, at man skal være fyldt 18 år.

Derudover er der en masse forskellige småkurser, der også er mulighed for at deltage i.

Ønsker du at træne springgymnastik, anbefaler vi at du tager på kurset "Basismodtagning" eller "Modtagning for begyndere".

 

Hjælpeinstruktørkursus

Hvis du har lyst til at være hjælpeinstruktør i HUGF, findes der et "Minihjælperkursus". Aldersgrænsen for deltagelse her er 11-12 år. Derudover kan vi tilbyde "Hjælpeinstruktørkursus 1 og 2" for de 13-15-årige.

 

Forældrehjælper

Er du forælder, som godt kunne tænke sig at hjælpe til, men ikke ved hvordan du lige kommer i gang. Så kontakt os og vi hjælper dig igang. Der er også kurser til forældrehjælper og vi bliver glade for al den hjælp vi kan få.

 

Kursus

Som instruktør i HUGF kan du tage på diverse relevante kurser, som foreningen betaler for dig. Du kan se kurserne på her.