Badminton

Badminton

Kl. 16.30 - 17.30: Miniton fra 0-1 kl. Instruktør Anne Thomsen
kl. 17.30 - 19-00: fra 2. kl. opefter. Instruktør Anne Thomsen
Kl. 17.00 - 21.00: Motionister. Kontaktperson Kirsten Petermann

Ketcher kan lånes de første gange. Vi har naturligvis også bolde.

Priser:
500 kr. for 90 min.
2000 kr. pr. bane for motionister